Hướng dẫn sử dụng

Các sản phẩm may mặc thường đính nhãn hướng dẫn vì nhà sản xuất cần lưu ý người tiêu dùng về cách bảo quản kéo dài độ bền và cảm quan của trang phục. Tùy theo tính chất của sản phẩm như chất liệu, màu sắc, kiểu dáng… mà sẽ có những nhãn khác nhau. Trên các sản phẩm của Tamys Uniforms luôn đính nhãn hướng dẫn. Quý khách lưu ý để bảo quản đúng cách và giữ cho sản phẩm được bền lâu. Nếu có điểm chưa rõ, mời liên hệ với  chúng tôi – ĐT: 08.6253.2787 – Hotline : 0934.691.693

Giặt bằng máy

Biểu tượng Ý nghĩa

Giặt ở mức nhiệt độ hoặc chế độ giặt như thế nào là phù hợp với sản phẩm của bạn.

Giặt máy ở chế độ Permanent Press - Chế độ giặt giảm nhiệt trước khi vắt.

Giặt máy ở chế độ giặt nhẹ (Delicate) - chế độ giặt nhẹ cho các đồ làm từ chất liệu mỏng.

Chỉ giặt bằng tay.

Không được giặt.

Không được vắt.

Nhiệt độ nước khi giặt

Biểu tượng Ý nghĩa

Giặt bằng nước nóng không quá 30°C

Giặt bằng nước nóng không quá 40°C

Giặt bằng nước nóng không quá 50°C

Giặt bằng nước nóng không quá 60°C

Giặt bằng nước nóng không quá 70°C

Giặt bằng nước nóng không quá 95°C

Ký hiệu sấy khô quần áo

Biểu tượng Ý nghĩa

ký hiệu sấy khô trên nhãn quần áo

Được sấy khô

ký hiệu sấy khô với nhiệt độ thấp trên nhãn quần áo

Sấy khô ở chể độ thường, nhiệt độ thấp

ký hiệu sấy khô nhiệt độ thường trên nhãn quần áo

Sấy khô ở chế độ thường, nhiệt độ thường

ký hiệu sấy khô với nhiệt độ cao trên nhãn quần áo

Sấy khô ở chế độ thường, nhiệt độ cao

ký hiệu không được sấy khô trên nhãn quần áo

Không được sấy khô

Ký hiệu sử dụng nước tẩy

Biểu tượng Ý nghĩa

ký hiệu được tẩy trên nhãn quần áo

Được sử dụng nước tẩy

ký hiệu được sử dụng nước tẩy không chứa clo trên nhãn quần áo

Chỉ sử dụng nước tẩy không chứa Clo

ký hiệu không được tẩy trên nhãn quần áo

Không được tẩy

Ký hiệu ủi (là) quần áo

Biểu tượng Ý nghĩa

ký hiệu ủi trên nhãn quần áo

Cho phép ủi (là)

ký hiệu không được ủi trên nhãn quần áo

Không được ủi

ký hiệu ủi không quá 110°C trên nhãn quần áo

Ủi với nhiệt độ không quá 110°C

Ký hiệu ủi với nhiệt độ không quá 150°C

Ủi với nhiệt độ không quá 150°C

Ký hiệu ủi với nhiệt độ không quá 200°C

Ủi với nhiệt độ không quá 200°C

Ký hiệu không ủi hơi nước

Không ủi bằng hơi nước

 Ký hiệu giặt khô quần áo

Biểu tượng Ý nghĩa
biểu tượng giặt khô quần áo Được phép giặt khô
biểu tượng giặt khô có chữ A Có thể giặt khô với bất kỳ dung dịch nào
biểu tượng giặt khô có chữ P Có thể giặt khô với bất kỳ dung dịch nào, ngoại trừ Tetrachloroethylene
biểu tượng giặt khô có chữ F Chỉ giặt khô với dung dịch chứa Petroleum
biểu tượng giặt khô với một gạch chéo ở phía dưới bên trái Giặt khô với chế độ ngắn
biểu tượng giặt khô với một gạch chéo ở phía trên bên trái Giặt khô với độ ẩm thấp
biểu tượng giặt khô với một gạch chéo ở phía dưới bên phải Giặt khô với độ nóng thấp
biểu tượng giặt khô với một gạch chéo ở phía trên bên trái Giặt khô không hơi nước
Biểu tượng không giặt khô Không giặt khô
biểu tượng giặt ướt Giặt ướt